Interim management aanpak voor bedrijfsoplossingen

Voor het ‘onvermijdelijk’ maken van positieve resultaten en het op professionele wijze richten van de inspanningen van uw menselijk kapitaal op uw doelstellingen ('strategic alignment') hanteert Levelt Interim Management de volgende fasen:
  • Probleemstelling en analyse
  • Plan van aanpak
  • Implementatie voorbereiding
  • Implementatie

Levelt Interim Management B.V. combineert een bedrijfskundige aanpak met een mensgerichte aanpak

De menselijke context in uw organisatie is sterk bepalend voor succes en krijgt de volle aandacht naast de meer zakelijke en technische aspecten.
 
Deze gestructureerde aanpak  krijgt in overleg met u en uw mensen een nadere vormgeving zodat sprake is van maatwerk. Denk hierbij aan duidelijke afspraken over mijlpaalproducten zoals plan van aanpak, projectplan, rapportages, incl. vorm en deadlines. Integrale benadering van management bedrijfsoplossingen met aandacht voor: strategie/menselijk kapitaal/processen/techniek .. en daardoor hoge acceptatiegraad in de breedte van de organisatie.
 
De volgende werkwijze is onderscheidend voor de oplossingen van Levelt Interim Management:
 
Acceptatie/communicatie: Aandacht en zorg voor persoonlijke verhoudingen. Luisteren en begrijpen wat er speelt zonder meteen 1 op 1 te vergelijken met eerdere ervaringen en daarbij open staan.
 
Focus: Gezamenlijk verkrijgen van inzicht in problematiek en formuleren van doelen en daardoor verkrijgen van gemeenschappelijke focus. Gezamenlijk routes vaststellen die naar gekozen doelen en bedrijfsoplossingen leiden.
 
Stimuleren besluiten: Ondersteunen besluitvorming/ organisatie-ontwikkeling door heldere en uitvoerbare voorstellen op simpele wijze te verwoorden en toe te lichten. Aandacht voor timing en draagvlak op alle niveau’s van uw organisatie.
 
Motiveren/ownership:  Creëren van eigen verantwoordelijkheid voor resultaten. Motiveren/prikkelen van individuen voor verbeteren collectieve prestaties. Dragen van eigen verantwoordelijkheid voor gekozen doelen. Op 1 lijn brengen van datgene waar verantwoording voor wordt gedragen en datgene dat beďnvloed kan worden.
 
Meten: Gezamenlijk vaststellen hoe voortgang en resultaten meetbaar zijn. Implementeren metingen en stuurinformatie over prestaties dagelijks delen. Stuurinformatie actief gebruiken om doelen en positieve resultaten nog sneller dichtbij te brengen.
 
Sturen/richten: Met de verkregen stuurinformatie is het vanaf de start mogelijk bij te sturen teneinde de inspanningen van uw mensen steeds nauwkeuriger te richten op de gekozen resultaten.  Zo ontstaat gaandeweg een regulier te ‘managen’ situatie (lijnmanagement) waarin toch ruimte blijft voor initiatieven op gebied van verbetermanagement/ verandermanagement (contact).
 

.