Interim management visie Levelt

Het verhogen van uw concurrentiekracht... door uw mensen in te zetten op uw strategie 

 uw missie, strategie en bedrijfsdoelen vormen het uitgangspunt voor samenwerking op het gebied van tijdelijk management in de visie van Levelt Interim Management. Het gaat om het bereiken van 'strategic alignment' : werkt iedereen op alle niveau's van uw organisatie actief aan de door u gekozen organisatiedoelen of is iedereen druk met 'zo dicht mogelijk langs elkaar heen werken'?

 

Visie missie en benadering

  • Rode draad: uw strategie ... bepaalt uw gewenste output ... bepaalt uw bedrijfsproces…bepaalt de inzet van uw menselijk kapitaal... het specialisme van Levelt Interim Management is om vanuit deze visie  uw organisatie te professionaliseren en projecten / programma's aan te sturen om voor u concurrentiekracht te realiseren
  • Doel van onze samenwerking is om u als opdrachtgever    betere producten/diensten aan uw afnemers te laten leveren met minder zorgen over concurrentie door als interim projectmanager teams te verbinden.
  • Missie van Levelt Interim Management is om positieve sturing te geven binnen organisaties die procesmatig (willen) werken voor betere resultaten.
  • Visie/benadering: Uitgangspunt is uw strategie; die bepaalt de gewenste output van uw organisatie en daarmee ook de juiste vormgeving van uw bedrijfsprocessen (procesmanagement).
  • Optimaliseren houdt in: analyseren, beschrijven, implementeren, sturen en beheersen van de voor u meest effectieve bedrijfsprocessen.
  •  

Procesmanagement

Vraag een directeur of manager om een visualisatie van zijn/haar business  of naar procesmanagement. Meestal is het antwoord iets dat op een organigram lijkt (een zgn. 'harkje'..). Ook noemt men veelal iets over markten, kansen en bedreigingen. Echter in veel gevallen weet het management niet hoe de eigen bedrijfsprocessen in elkaar zitten en op welke wijze men deze kan herstructureren. Wel is er in veel organisaties sprake van ontevredenheid over de performance van de bedrijfsprocessen en zijn er onvoldoende mogelijkheden voor het sturen en beheersen van het bedrijfsproces.
 
Levelt Interim Management biedt begeleiding bij het uitwerken en invoeren van proces management voor:
  • een betere link tussen uw strategie, bedrijfsdoelen en de werkelijke uitkomsten van uw bedrijfsprocessen
  • meetsysteem (prestatie indicatoren, KPI’s) over alle niveau’s van uw organisatie voor performance management bij o.a. noodzaak voor performance verbetering en daarmee gepaard gaande reorganisatie

.