Case programma management ICT Service Luchtvaartmaatschappij

Deze omvangrijke ICT service afdeling was in een impasse terechtgekomen. Divisies die niet meer tevreden waren over de dienstverlening en hun heil elders gingen zoeken; interne conflicten tussen management en medewerkers; de positieve energie ging verloren en de dienstverlening was beneden peil.
 
In deze setting werd programmamanagement in het leven geroepen om de beheer en ontwikkelafdelingen ICT service te reorganiseren. Uitgangspunt hiervoor van het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Voor deze herstructurering werd een analyse traject opgezet (business process redesign) waarin samen met management en medewerkers in groepssessies herstructurerering van bedrijfsprocessen ter hand werd genomen. Vervolgens kon op basis hiervan het verandertraject voor organisatieontwikkeling effectief doorlopen worden.
 

Doelstelling luchtvaartmaatschappij

  • Implementeren nieuwe    werkprocessen: vertalen gewenst procesmodel naar praktijksituatie
  • Ontwerpen bedrijfsprocessen, organisatie model en management structuur
  • Introduceren nieuw Human Resources model (competentiemanagement)
  • Begeleiden selectie nieuw    management team
  • Managen project: plannen; aansturen /coachen management en medewerkers rapporteren voortgang
  • Voorbereiden start nieuwe organisatie luchtvaartmaatschappij
  • Produceren nieuwe functieprofielen

Resultaat programma management

Aan het eind van dit traject was er een doorstart gemaakt met een energieke, gestroomlijnde nieuwe ICT organisatie, die in staat was de divisies van de luchtvaartmaatschappij naar behoren te bedienen.
 
Hiermee is een turn-around bewerkstelligd van een verlieslatende bedrijfssituatie waarin meer dan 100 medewerkers betrokken waren naar een winstgevende, onder leiding van nieuw management.
 
Rode draad hierin is het optimaliseren, sturen en beheersen van bedrijfsprocessen met programma management.

Reactieformulier


 

.